Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu rkocka.com

 

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim a platia pri nákupe v internetovom obchode rkocka.com , ktorého prevádzkovateľom je Juraj Hegyi, so sídlom Boriny 1362/32, 92901 Dunajská Streda, zaregistrovaný na:

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci (podnikateľ) je právnícka osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich dalším predajom či obchodovaním s nimi.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke rkocka.com. Snažíme sa, aby objednávanie v našom internetovom obchode bolo čo najjednoduchšie a naša ponuka bola prehľadná.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku rkocka.com  sa považujú za záväzne. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Pri objednávaní cez internet prosím uveďte nasledujúce údaje:

-          ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte prosím Vaše meno a priezvisko, adresu, Vaše telefónne číslo a e-mailový kontakt

-          ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte prosím názov podnikateľa, IČ, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH, miesto podnikania, telefónne číslo a e-mailový kontakt

-          názov (prípadne kód) tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky, cena tovaru a požadované množstvo tovaru

-          vybraný spôsob platby a dodania tovaru, ako aj adresu pre dodanie tovaru

 

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru s Vami dohodneme pomocou e-mailu. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.